WORKSHOPS

Workshops in groep

Samen is veel leuker en werkt steeds erg motiverend.
Het is fijn om je ervaringen met gelijkgestemden te delen met dezelfde wensen en doelen: nl. je goed in je vel voelen en blij zijn met jezelf!

Nieuwtje: Binnenkort starten we met  stap voor stap begeleiding naar ‘Intermittent Living’. Meer info volgt.

 

Opstellingen in groep

Qua ervaring kan je een individuele opstelling qua niet vergelijken met een opstelling in groep. Een groepsopstelling geeft een beter totaalbeeld van jouw innerlijk systeem door de interactie met representanten. Waar je bij een individuele opstelling vanzelfsprekend altijd de vraagsteller bent, kan je bij een groepsopstelling kiezen of je deelneemt als vraagsteller of als representant. Bij deelname als representant neem je deel aan de opstelling van een ander (die als vraagsteller zijn/haar eigen thema opstelt).  Een mooie manier om kennis te maken met deze manier vakwerken, waar je over jezelf ook altijd mooie inzichten meekrijgt.

Momenteel worden alle workshops enkel online georganiseerd.

De ervaring leert dat de dynamiek tijdens een online groepsopstelling minstens even krachtig werkt. Een onvergetelijke ervaring!

AGENDA

THEMA'S

BlijMetMij-Health Coaching

Samen op weg naar een gezond gewicht!

Deze coaching helpt jou te aanvaarden wie je écht bent 
zodat je met meer zelfvertrouwen, zelfkennis, waardering en respect naar jezelf kijkt.

We starten vanuit een gevoel om goed voor onszelf te willen gaan zorgen en  gaan samen op onderzoek naar de oorsprong van jouw strijd met voeding en overgewicht. 

 

Dit groepstraject motiveert jou en geeft jou meer zelfinzicht én de juiste tools om je gezondheid in eigen handen te nemen.

Intermittent living

 

Leefstijlgeneeskunde. Het universele concept voor gezondheid met een hoge therapietrouw.

Volgens de kPNI bepaalt onze capaciteit om aan te passen aan veranderende omstandigheden onze gezondheid. 

Intermittent living stimuleert onze flexibiliteit en activeert overlevingsmechanismen van ons lichaam zodat we gezond en vitaal blijven. Zowel de aard alsook het tijdstip van inname en de frequentie van voeding evenals de relatie met bewegingsmomenten krijgen hier de nodige aandacht. 

 

Familieopstellingen

Wil je graag een hardnekkige gewoonte of patronen doorbreken? En lijkt dit met wilskracht alleen niet te lukken? 

Dan is het zinvol om met een familieopstelling de oorzaak van on(der)bewuste en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen zodat je hier anders naar kan kijken en er ook daadwerkelijk anders mee om kan gaan.

Voedingsopstellingen

Voedingsopstellingen zijn familieopstellingen die gelinkt zijn aan het thema voeding of gewicht. Onze relatie met voeding ontstond vaak in ons gezin van oorsprong. En soms nemen we patronen mee van onze voorouders die ons niet langer dienen.

Pas als je begrijpt wat er onbewust speelt, kan je je voedings- of gewichtsprobleem herkennen, erkennen en zo mogelijk wegnemen.